ŚLĄSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Ministacja2

A
Nazwa stacji Ministacja2 Krótka nazwa stacji SL41MI
Krajowy kod stacji Międzynarodowy kod stacji
Strefa Klasyfikacja stacji
Adres Metoda pomiaru automatyczny
Właściciel
Cel pomiarowy

Parametry mierzone na stacji

Lokalne warunki dyspersji Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna
Szerokość geograficzna N
Typ obszaru
Wysokość m n.p.m. 0 Rodzaj parametrów zanieczyszczenia