ŚLĄSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Złoty Potok, Leśniczówka

A
M
Nazwa stacji Złoty Potok, Leśniczówka Krótka nazwa stacji SL03ZP
Krajowy kod stacji SlZlotyJano_lesni Międzynarodowy kod stacji PL0243A
Strefa śląska Klasyfikacja stacji tła
Adres Złoty Potok, Leśniczówka Metoda pomiaru automatyczny, manualny
Właściciel Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach
Katowice, 40-036, Wita Stwosza 2
32 201 76 00
sekretariat@katowice.wios.gov.pl
Cel pomiarowy ochrona roślin

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
BZN - Benzen HG - Rtęć gazowa NO - Tlenek azotu NO2 - Dwutlenek azotu
NOX - Tlenki azotu O3 - Ozon PM10 - Pył zawieszony PM10 PM2.5 - Pył zawieszony PM2.5
SO2 - Dwutlenek siarki
Pomiary mierzone metodą manualną
CA2_PM25 - wapń w PM2.5 CL_PM25 - chlorki w PM2.5 EC_PM25 - węgiel elementarny (EC) w PM2.5 K_PM25 - potas w PM2.5
MG2_PM25 - magnez w PM2.5 NA_PM25 - sód w PM2.5 NH4_PM25 - amon w PM2.5 NO3_PM25 - azotany w PM2.5
OC_PM25 - węgiel organiczny (OC) w PM2.5 PM2.5 - Pył zawieszony PM2.5 SO42_PM25 - siarczany w PM2.5
Pomiary meteorologiczne
PRESS - Ciśnienie atmosferyczne WD - Kierunek wiatru WS - Prędkość wiatru TEMP - Temperatura
HUMID - Wilgotność względna
Lokalne warunki dyspersji teren otwarty Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 19.458797
Szerokość geograficzna N 50.710889
Typ obszaru pozamiejski
Wysokość m n.p.m. 291 Rodzaj parametrów wszystko