ŚLĄSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Lubliniec, ul. Piaskowa

M
Nazwa stacji Lubliniec, ul. Piaskowa Krótka nazwa stacji SLA100
Krajowy kod stacji SlLubliLubl_piask Międzynarodowy kod stacji PL0290A
Strefa Klasyfikacja stacji tła
Adres Lubliniec, Piaskowa Metoda pomiaru manualny
Właściciel
Cel pomiarowy

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą manualną
AS_PM10 - arsen w PM10 BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 CD_PM10 - kadm w PM10 NI_PM10 - nikiel w PM10
PB_PM10 - ołów w PM10 PM10 - Pył zawieszony PM10
Lokalne warunki dyspersji wolnostojące budynki lub zwarta zabudowa jednostronna Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 18.69622
Szerokość geograficzna N 50.658357
Typ obszaru
Wysokość m n.p.m. 258 Rodzaj parametrów zanieczyszczenia