ŚLĄSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Myszków, ul. Miedziana

M
Nazwa stacji Myszków, ul. Miedziana Krótka nazwa stacji SLA102
Krajowy kod stacji SlMyszMiedzi Międzynarodowy kod stacji PL0484A
Strefa Klasyfikacja stacji tła
Adres Myszków, Miedziana 3 Metoda pomiaru manualny
Właściciel
Cel pomiarowy

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą manualną
BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 PM10 - Pył zawieszony PM10
Lokalne warunki dyspersji wolnostojące budynki lub zwarta zabudowa jednostronna Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 19.3267
Szerokość geograficzna N 50.579733
Typ obszaru
Wysokość m n.p.m. 301 Rodzaj parametrów zanieczyszczenia