ŚLĄSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Godów, ul. Gliniki

M
Nazwa stacji Godów, ul. Gliniki Krótka nazwa stacji SLA104
Krajowy kod stacji SlGodowWodz_wodzi Międzynarodowy kod stacji PL0527A
Strefa Klasyfikacja stacji tła
Adres Godów, Gliniki Metoda pomiaru manualny
Właściciel
Cel pomiarowy

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą manualną
AS_PM10 - arsen w PM10 BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 CA2_PM25 - wapń w PM2.5 CD_PM10 - kadm w PM10
CL_PM25 - chlorki w PM2.5 EC_PM25 - węgiel elementarny (EC) w PM2.5 K_PM25 - potas w PM2.5 MG2_PM25 - magnez w PM2.5
NA_PM25 - sód w PM2.5 NH4_PM25 - amon w PM2.5 NI_PM10 - nikiel w PM10 NO3_PM25 - azotany w PM2.5
OC_PM25 - węgiel organiczny (OC) w PM2.5 PB_PM10 - ołów w PM10 PM10 - Pył zawieszony PM10 PM2.5 - Pył zawieszony PM2.5
SO42_PM25 - siarczany w PM2.5
Pomiary meteorologiczne
WD - Kierunek wiatru WS - Prędkość wiatru TEMP - Temperatura
Lokalne warunki dyspersji wolnostojące budynki lub zwarta zabudowa jednostronna Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 18.471278
Szerokość geograficzna N 49.921875
Typ obszaru
Wysokość m n.p.m. 205 Rodzaj parametrów wszystko