ŚLĄSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Pszczyna, ul. Bogedaina

M
Nazwa stacji Pszczyna, ul. Bogedaina Krótka nazwa stacji SLA106
Krajowy kod stacji SlPszczBoged Międzynarodowy kod stacji PL0528A
Strefa Klasyfikacja stacji tła
Adres Pszczyna, Bogedaina Metoda pomiaru manualny
Właściciel
Cel pomiarowy

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą manualną
AS_PM10 - arsen w PM10 BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 CD_PM10 - kadm w PM10 NI_PM10 - nikiel w PM10
PB_PM10 - ołów w PM10 PM10 - Pył zawieszony PM10
Lokalne warunki dyspersji wolnostojące budynki lub zwarta zabudowa jednostronna Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 18.947218
Szerokość geograficzna N 49.972177
Typ obszaru
Wysokość m n.p.m. 248 Rodzaj parametrów zanieczyszczenia