ŚLĄSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Pszczyna, ul. Bogedaina

M
Nazwa stacji Pszczyna, ul. Bogedaina Krótka nazwa stacji SLA106
Krajowy kod stacji SlPszczPszc_boged Międzynarodowy kod stacji PL0528A
Strefa Klasyfikacja stacji tła
Adres Pszczyna, Bogedaina Metoda pomiaru manualny
Właściciel
Cel pomiarowy

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą manualną
AS_PM10 - arsen w PM10 BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 CD_PM10 - kadm w PM10 NI_PM10 - nikiel w PM10
PB_PM10 - ołów w PM10 PM10 - Pył zawieszony PM10
Lokalne warunki dyspersji wolnostojące budynki lub zwarta zabudowa jednostronna Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 18.947218
Szerokość geograficzna N 49.972177
Typ obszaru
Wysokość m n.p.m. 248 Rodzaj parametrów zanieczyszczenia