ŚLĄSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Tarnowskie Góry, ul. Litewska

M
Nazwa stacji Tarnowskie Góry, ul. Litewska Krótka nazwa stacji SLA107
Krajowy kod stacji SlTarnoTarn_litew Międzynarodowy kod stacji PL0530A
Strefa Klasyfikacja stacji tła
Adres Tarnowskie Góry, Litewska Metoda pomiaru manualny
Właściciel
Cel pomiarowy

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą manualną
AS_PM10 - arsen w PM10 BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 CD_PM10 - kadm w PM10 NI_PM10 - nikiel w PM10
PB_PM10 - ołów w PM10 PM10 - Pył zawieszony PM10 PM2.5 - Pył zawieszony PM2.5
Lokalne warunki dyspersji wolnostojące budynki lub zwarta zabudowa jednostronna Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 18.829639
Szerokość geograficzna N 50.444736
Typ obszaru
Wysokość m n.p.m. 323 Rodzaj parametrów zanieczyszczenia