ŚLĄSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Dąbrowa Górnicza, ul. Tysiąclecia

A
M
Nazwa stacji Dąbrowa Górnicza, ul. Tysiąclecia Krótka nazwa stacji SL07DG
Krajowy kod stacji SlDabro1000L Międzynarodowy kod stacji PL0237A
Strefa Aglomeracja Górnośląska Klasyfikacja stacji tła
Adres Dąbrowa Górnicza, 41-303, Tysiąclecia 25a Metoda pomiaru automatyczny, manualny
Właściciel Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach
Katowice, 40-036, Wita Stwosza 2
32 201 76 00
sekretariat@katowice.wios.gov.pl
Cel pomiarowy ochrona zdrowia ludzi

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
BZN - Benzen CO - Tlenek węgla NO - Tlenek azotu NO2 - Dwutlenek azotu
NOX - Tlenki azotu O3 - Ozon PM10 - Pył zawieszony PM10 SO2 - Dwutlenek siarki
Pomiary mierzone metodą manualną
AS_PM10 - arsen w PM10 BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 PM10 - Pył zawieszony PM10
Lokalne warunki dyspersji wolnostojące budynki lub zwarta zabudowa jednostronna Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 19.231222
Szerokość geograficzna N 50.329111
Typ obszaru miejski
Wysokość m n.p.m. 281 Rodzaj parametrów wszystko