ŚLĄSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Indeks jakości powietrza

 
Na stronie startowej została zaimplementowana mapa, na której w postaci indeksów jakości powietrza został odzwierciedlony poziom zanieczyszczeń na poszczególnych stanowiskach pomiarowych.

 
Na mapie wizualizowane są dane w postaci:
  • Ogólnego indeksu jakości powietrza, obliczonego dla wyników pomiarowych dla kliku zanieczyszczeń z danej stacji, mierzonych metodą automatyczną
  • Indywidualnych indeksów jakości powietrza dla poszczególnych zanieczyszczeń
Ogólny indeks jakości powietrza przyjmuje wartość najgorszego indeksu indywidualnego dla danego zanieczyszczenia.
Jeżeli nie ma danych z ostatniej godziny, oba indeksy są obliczane na podstawie wyników z drugiej lub maksymalnie z trzeciej godziny wstecz.
 
Dla indywidualnych indeksów jakości powietrza zostały określone progi zmienności stężeń dla poszczególnych zanieczyszczeń w zależności od kategorii indeksu
 
Indeks jakości powietrza
SO2 [µg/m3]
NO2 [µg/m3]
CO [µg/m3]
PM10 [µg/m3]
PM2,5 [µg/m3]
O3 [µg/m3]
C6H6 [µg/m3]
Bardzo dobry
0–50
0–40
0–3 000
0–20
0–13
0–70
0–6
Dobry
50,1–100
40,1–100
3 001–7 000
20,1–50
13,1–35
70,1–120
6,1–11
Umiarkowany
100,1–200
100,1–150
7 001–11 000
50,1–80
35,1–55
120,1–150
11,1–16
Dostateczny
200,1–350
150,1–200
11 001–15 000
80,1–110
55,1–75
150,1–180
16,1–21
Zły
350,1–500
200,1–400
15 001–21 000
110,1–150
75,1–110
180,1240
21,1–51
Bardzo zły
>500
>400
>21 000
>150
>110
>240
>51
 
 Z kategorią indeksu jakości powietrza powiązana jest informacja dotycząca skutków zdrowotnych oraz narażenia wrażliwych grup społeczeństwa
 
 
Kategoria Informacja zdrowotna
Bardzo dobry Jakość powietrza jest zadowalająca, zanieczyszczenia powietrza nie stanowią zagrożenia, warunki idealne na aktywności na zewnątrz
Dobry Jakość powietrza jest wciąż zadowalająca, zanieczyszczenia powietrza stanowią minimalne zagrożenie dla osób narażonych na ryzyko*, warunki bardzo dobre na aktywności na zewnątrz
Umiarkowany Jakość powietrza jest akceptowalna, zanieczyszczenia powietrza mogą stanowić zagrożenie dla osób narażonych na ryzyko*, warunki dobre na aktywności na zewnątrz
Dostateczny Jakość powietrza jest średnia, zanieczyszczenia powietrza stanowią zagrożenie dla osób narażonych na ryzyko* które mogą odczuwać skutki zdrowotne, pozostałe osoby powinny ograniczyć spędzanie czasu na zewnątrz zwłaszcza gdy doświadczą takich symptomów jak kaszel lub podrażnione gardło
Zły Jakość powietrza jest zła, osoby narażone na ryzyko* powinny unikać wyjść na zewnątrz, pozostała populacja powinna je ograniczyć, nie zalecane są aktywności na zewnątrz
Bardzo zły Jakość powietrza jest niebezpiecznie zła, osoby narażone na ryzyko* powinny bezwzględnie unikać wyjść na zewnątrz, pozostała populacja powinna ograniczyć wyjścia do minimum, wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane
 
* Osoby starsze i dzieci, osoby z chorobami serca oraz dróg oddechowych, astmatycy i inne grupy podatne na zanieczyszczenia powietrza.