ŚLĄSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Częstochowa, ul. Baczyńskiego

A
M
P
Nazwa stacji Częstochowa, ul. Baczyńskiego Krótka nazwa stacji SL01CB
Krajowy kod stacji SlCzestoBacz Międzynarodowy kod stacji PL0184A
Strefa miasto Częstochowa Klasyfikacja stacji tła
Adres Częstochowa, 42-224, Baczyńskiego 2 Metoda pomiaru automatyczny, manualny, pasywny
Właściciel Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach
Katowice, 40-036, Wita Stwosza 2
32 201 76 00
sekretariat@katowice.wios.gov.pl
Cel pomiarowy ochrona zdrowia ludzi

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
BZN - Benzen CO - Tlenek węgla NO - Tlenek azotu NO2 - Dwutlenek azotu
NOX - Tlenki azotu O3 - Ozon PM10 - Pył zawieszony PM10 SO2 - Dwutlenek siarki
Pomiary mierzone metodą manualną
AS_PM10 - arsen w PM10 BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 CD_PM10 - kadm w PM10 NI_PM10 - nikiel w PM10
PB_PM10 - ołów w PM10 PM10 - Pył zawieszony PM10
Pomiary mierzone metodą pasywną
BZN - Benzen
Lokalne warunki dyspersji wolnostojące budynki lub zwarta zabudowa jednostronna Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 19.130111
Szerokość geograficzna N 50.836389
Typ obszaru miejski
Wysokość m n.p.m. 269 Rodzaj parametrów wszystko