ŚLĄSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Sosnowiec, ul. Narutowicza 1

A
M
P
Nazwa stacji Sosnowiec, ul. Narutowicza 1 Krótka nazwa stacji SL10SO
Krajowy kod stacji SlSosnoSosn_narut Międzynarodowy kod stacji
Strefa Klasyfikacja stacji tła
Adres Sosnowiec, Narutowicza 1 Metoda pomiaru automatyczny, manualny, pasywny
Właściciel
Cel pomiarowy
Data zamknięcia 29.02.2008

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
CO - Tlenek węgla NO - Tlenek azotu NO2 - Dwutlenek azotu NOX - Tlenki azotu
O3 - Ozon PM10 - Pył zawieszony PM10 SO2 - Dwutlenek siarki
Pomiary meteorologiczne
RAD - Promieniowanie globalne WD - Kierunek wiatru WS - Prędkość wiatru TEMP - Temperatura
HUMID - Wilgotność względna
Lokalne warunki dyspersji Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E
Szerokość geograficzna N
Typ obszaru
Wysokość m n.p.m. 100 Rodzaj parametrów