ŚLĄSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Rybnik, ul. Borki

A
M
Nazwa stacji Rybnik, ul. Borki Krótka nazwa stacji SL11RY
Krajowy kod stacji SlRybniBorki Międzynarodowy kod stacji PL0239A
Strefa aglomeracja rybnicko - jastrzębska Klasyfikacja stacji tła
Adres Rybnik, 44-200, Borki 37 d Metoda pomiaru automatyczny, manualny
Właściciel Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach
Katowice, 40-036, Wita Stwosza 2
32 201 76 00
sekretariat@katowice.wios.gov.pl
Cel pomiarowy ochrona zdrowia ludzi

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
BZN - Benzen CO - Tlenek węgla NO - Tlenek azotu NO2 - Dwutlenek azotu
NOX - Tlenki azotu O3 - Ozon PM10 - Pył zawieszony PM10 SO2 - Dwutlenek siarki
Pomiary mierzone metodą manualną
AS_PM10 - arsen w PM10 BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 CD_PM10 - kadm w PM10 NI_PM10 - nikiel w PM10
PB_PM10 - ołów w PM10 PM10 - Pył zawieszony PM10
Lokalne warunki dyspersji wolnostojące budynki lub zwarta zabudowa jednostronna Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 18.516139
Szerokość geograficzna N 50.111181
Typ obszaru miejski
Wysokość m n.p.m. 242 Rodzaj parametrów wszystko