ŚLĄSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Wodzisław Śląski, ul. Gałczyńskiego

A
Nazwa stacji Wodzisław Śląski, ul. Gałczyńskiego Krótka nazwa stacji SL13WO
Krajowy kod stacji SlWodzGalczy Międzynarodowy kod stacji PL0241A
Strefa śląska Klasyfikacja stacji tła
Adres Wodzisław Śląski, 44-286, Gałczyńskiego 1 Metoda pomiaru automatyczny
Właściciel Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach
Katowice, 40-036, Wita Stwosza 2
32 201 76 00
sekretariat@katowice.wios.gov.pl
Cel pomiarowy ochrona zdrowia ludzi

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
CO - Tlenek węgla NO - Tlenek azotu NO2 - Dwutlenek azotu NOX - Tlenki azotu
O3 - Ozon PM10 - Pył zawieszony PM10 SO2 - Dwutlenek siarki
Lokalne warunki dyspersji wolnostojące budynki lub zwarta zabudowa jednostronna Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 18.455548
Szerokość geograficzna N 50.007629
Typ obszaru miejski
Wysokość m n.p.m. 261 Rodzaj parametrów wszystko