ŚLĄSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Cieszyn, ul. Mickiewicza

A
M
Nazwa stacji Cieszyn, ul. Mickiewicza Krótka nazwa stacji SL14CI
Krajowy kod stacji SlCiesMickie Międzynarodowy kod stacji PL0236A
Strefa śląska Klasyfikacja stacji tła
Adres Cieszyn, 43-400, Mickiewicza 13 Metoda pomiaru automatyczny, manualny
Właściciel Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach
Katowice, 40-036, Wita Stwosza 2
32 201 76 00
sekretariat@katowice.wios.gov.pl
Cel pomiarowy ochrona zdrowia ludzi
Data zamknięcia 31.12.2019

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
CO - Tlenek węgla NO - Tlenek azotu NO2 - Dwutlenek azotu NOX - Tlenki azotu
O3 - Ozon PM10 - Pył zawieszony PM10 SO2 - Dwutlenek siarki
Pomiary mierzone metodą manualną
PM10 - Pył zawieszony PM10
Lokalne warunki dyspersji wolnostojące budynki lub zwarta zabudowa jednostronna Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 18.639069
Szerokość geograficzna N 49.738136
Typ obszaru miejski
Wysokość m n.p.m. 345 Rodzaj parametrów wszystko