ŚLĄSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Bielsko-Biała, ul. Kossak-Szczuckiej

A
M
Nazwa stacji Bielsko-Biała, ul. Kossak-Szczuckiej Krótka nazwa stacji SL15BB
Krajowy kod stacji SlBielKossak Międzynarodowy kod stacji PL0234A
Strefa miasto Bielsko - Biała Klasyfikacja stacji tła
Adres Bielsko-Biała, 43-300, Kossak-Szczuckiej 19 Metoda pomiaru automatyczny, manualny
Właściciel Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach
Katowice, 40-036, Wita Stwosza 2
32 201 76 00
sekretariat@katowice.wios.gov.pl
Cel pomiarowy ochrona zdrowia ludzi

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
BZN - Benzen CO - Tlenek węgla NO - Tlenek azotu NO2 - Dwutlenek azotu
NOX - Tlenki azotu O3 - Ozon PM10 - Pył zawieszony PM10 SO2 - Dwutlenek siarki
Pomiary mierzone metodą manualną
AS_PM10 - arsen w PM10 BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 CD_PM10 - kadm w PM10 NI_PM10 - nikiel w PM10
PB_PM10 - ołów w PM10 PM10 - Pył zawieszony PM10
Lokalne warunki dyspersji wolnostojące budynki lub zwarta zabudowa jednostronna Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 19.027318
Szerokość geograficzna N 49.813464
Typ obszaru miejski
Wysokość m n.p.m. 372 Rodzaj parametrów wszystko