ŚLĄSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Żywiec, ul. Słowackiego 2

A
Nazwa stacji Żywiec, ul. Słowackiego 2 Krótka nazwa stacji SL16ZY
Krajowy kod stacji SlZywieZywi_slowa Międzynarodowy kod stacji PL0450A
Strefa śląska Klasyfikacja stacji tła
Adres Żywiec, Słowackiego 2 Metoda pomiaru automatyczny
Właściciel Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach
Katowice, 40-036, Wita Stwosza 2
32 201 76 00
sekretariat@katowice.wios.gov.pl
Cel pomiarowy ochrona zdrowia ludzi
Data zamknięcia 19.12.2014

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
NO - Tlenek azotu NO2 - Dwutlenek azotu NOX - Tlenki azotu PM10 - Pył zawieszony PM10
SO2 - Dwutlenek siarki
Pomiary mierzone metodą pasywną
BZN - Benzen
Pomiary meteorologiczne
RAD - Promieniowanie globalne WD - Kierunek wiatru WS - Prędkość wiatru TEMP - Temperatura
HUMID - Wilgotność względna
Lokalne warunki dyspersji wolnostojące budynki lub zwarta zabudowa jednostronna Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 19.205877
Szerokość geograficzna N 49.687897
Typ obszaru miejski
Wysokość m n.p.m. 353 Rodzaj parametrów wszystko