ŚLĄSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Sosnowiec, ul. Lubelska

A
Nazwa stacji Sosnowiec, ul. Lubelska Krótka nazwa stacji SL17SO
Krajowy kod stacji SlSosnoLubel Międzynarodowy kod stacji PL0529A
Strefa aglomeracja górnośląska Klasyfikacja stacji tła
Adres Sosnowiec, 41-219, Lubelska 51 Metoda pomiaru automatyczny
Właściciel Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach
Katowice, 40-036, Wita Stwosza 2
32 201 76 00
sekretariat@katowice.wios.gov.pl
Cel pomiarowy ochrona zdrowia ludzi

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
NO - Tlenek azotu NO2 - Dwutlenek azotu NOX - Tlenki azotu PM10 - Pył zawieszony PM10
SO2 - Dwutlenek siarki
Lokalne warunki dyspersji wolnostojące budynki lub zwarta zabudowa jednostronna Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 19.184399
Szerokość geograficzna N 50.285956
Typ obszaru miejski
Wysokość m n.p.m. 304 Rodzaj parametrów zanieczyszczenia