ŚLĄSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Żory, Os. Gen. Władysława Sikorskiego 52_(2)

A
M
Nazwa stacji Żory, Os. Gen. Władysława Sikorskiego 52_(2) Krótka nazwa stacji SL24ZO
Krajowy kod stacji SlZorySikor2 Międzynarodowy kod stacji PL0489A
Strefa aglomeracja rybnicko-jastrzębska Klasyfikacja stacji tła
Adres Żory, 44-240, Gen. Władysława Sikorskiego 52 Metoda pomiaru automatyczny, manualny
Właściciel Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach
Katowice, 40-036, Wita Stwosza 2
32 201 76 00
sekretariat@katowice.wios.gov.pl
Cel pomiarowy ochrona zdrowia ludzi

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
CO - Tlenek węgla SO2 - Dwutlenek siarki
Pomiary mierzone metodą manualną
PM10 - Pył zawieszony PM10 PM2.5 - Pył zawieszony PM2.5
Lokalne warunki dyspersji wolnostojące budynki lub zwarta zabudowa jednostronna Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 18.689527
Szerokość geograficzna N 50.029416
Typ obszaru miejski
Wysokość m n.p.m. 260 Rodzaj parametrów wszystko