ŚLĄSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Bielsko-Biała, ul. Partyzantów

A
Nazwa stacji Bielsko-Biała, ul. Partyzantów Krótka nazwa stacji SL25BP
Krajowy kod stacji SlBielPartyz Międzynarodowy kod stacji
Strefa miasto Bielsko-Biała Klasyfikacja stacji komunikacyjna
Adres Bielsko-Biała, 43-300, Partyzantów Metoda pomiaru automatyczny
Właściciel Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach
Katowice, 40-036, Wita Stwosza 2
32 201 76 00
sekretariat@katowice.wios.gov.pl
Cel pomiarowy ochrona zdrowia ludzi

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
CO - Tlenek węgla NO - Tlenek azotu NO2 - Dwutlenek azotu NOX - Tlenki azotu
PM2.5 - Pył zawieszony PM2.5
Lokalne warunki dyspersji kanion uliczny Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 19.048629
Szerokość geograficzna N 49.802089
Typ obszaru miejski
Wysokość m n.p.m. 333 Rodzaj parametrów zanieczyszczenia