ŚLĄSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Stacja mobilna Goczałkowice-Zdrój, ul. Parkowa

A
Nazwa stacji Stacja mobilna Goczałkowice-Zdrój, ul. Parkowa Krótka nazwa stacji SL27GM
Krajowy kod stacji SlGoczaUzdroMOB Międzynarodowy kod stacji PL0742A
Strefa śląska Klasyfikacja stacji tła
Adres Goczałkowice-Zdrój, 43-230, Parkowa Metoda pomiaru automatyczny
Właściciel Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Warszawa, 00-922, Wawelska 52/54
(22)3692226
gios@gios.gov.pl
Cel pomiarowy ochrona zdrowia ludzi

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
BZN - Benzen NO - Tlenek azotu NO2 - Dwutlenek azotu NOX - Tlenki azotu
O3 - Ozon PM10 - Pył zawieszony PM10 PM2.5 - Pył zawieszony PM2.5
Lokalne warunki dyspersji wolnostojące budynki lub zwarta zabudowa jednostronna Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 18.975594
Szerokość geograficzna N 49.937850
Typ obszaru pozamiejski
Wysokość m n.p.m. 249 Rodzaj parametrów wszystko