ŚLĄSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Stacja mobilna Racibórz, ul. Wojska Polskiego

A
Nazwa stacji Stacja mobilna Racibórz, ul. Wojska Polskiego Krótka nazwa stacji SL28RM
Krajowy kod stacji SlRaciborzWPMOB Międzynarodowy kod stacji
Strefa śląska Klasyfikacja stacji tła
Adres Racibórz, 87-400, Wojska Polskiego 8 Metoda pomiaru automatyczny
Właściciel Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Warszawa, 00-922, Wawelska 52/54
(22)3692226
gios@gios.gov.pl
Cel pomiarowy ochrona zdrowia ludzi

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
NO - Tlenek azotu NO2 - Dwutlenek azotu NOX - Tlenki azotu PM10 - Pył zawieszony PM10
PM2.5 - Pył zawieszony PM2.5 SO2 - Dwutlenek siarki
Lokalne warunki dyspersji Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 18.216261
Szerokość geograficzna N 50.091142
Typ obszaru
Wysokość m n.p.m. 193 Rodzaj parametrów wszystko