ŚLĄSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Katowice, ul. Plebiscytowa/A4

A
M
P
Nazwa stacji Katowice, ul. Plebiscytowa/A4 Krótka nazwa stacji SL18KA
Krajowy kod stacji SlKatoPlebA4 Międzynarodowy kod stacji PL0567A
Strefa aglomeracja górnośląska Klasyfikacja stacji komunikacyjna
Adres Katowice, Plebiscytowa / A4 Metoda pomiaru automatyczny, manualny, pasywny
Właściciel Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach
Katowice, 40-036, Wita Stwosza 2
32 201 76 00
sekretariat@katowice.wios.gov.pl
Cel pomiarowy ochrona zdrowia ludzi

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
CO - Tlenek węgla NO - Tlenek azotu NO2 - Dwutlenek azotu NOX - Tlenki azotu
PM10 - Pył zawieszony PM10 PM2.5 - Pył zawieszony PM2.5
Pomiary mierzone metodą manualną
PM10 - Pył zawieszony PM10 PM2.5 - Pył zawieszony PM2.5
Pomiary mierzone metodą pasywną
BZN - Benzen
Lokalne warunki dyspersji Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 19.019469
Szerokość geograficzna N 50.246795
Typ obszaru miejski
Wysokość m n.p.m. 295 Rodzaj parametrów wszystko