ŚLĄSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Cieszyn ul. Chopina 37

A
Nazwa stacji Cieszyn ul. Chopina 37 Krótka nazwa stacji SL30CI
Krajowy kod stacji SlCieszChopin Międzynarodowy kod stacji
Strefa śląska Klasyfikacja stacji tła
Adres Cieszyn, 43-400, Chopina 37 Metoda pomiaru automatyczny
Właściciel Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Warszawa, 00-922, Wawelska 52/54
(22)3692226
gios@gios.gov.pl
Cel pomiarowy ochrona zdrowia ludzi

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
PM10 - Pył zawieszony PM10
Lokalne warunki dyspersji wolnostojące budynki lub zwarta zabudowa jednostronna Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 18.634075
Szerokość geograficzna N 49.755989
Typ obszaru miejski
Wysokość m n.p.m. 310 Rodzaj parametrów zanieczyszczenia