ŚLĄSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Częstochowa, ul. AK/Jana Pawła II

A
Nazwa stacji Częstochowa, ul. AK/Jana Pawła II Krótka nazwa stacji SL02CA
Krajowy kod stacji SlCzestoArmK Międzynarodowy kod stacji PL0526A
Strefa miasto Częstochowa Klasyfikacja stacji komunikacyjna
Adres Częstochowa, 42-217, Armii Krajowej / Jana Pawła II Metoda pomiaru automatyczny
Właściciel Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach
Katowice, 40-036, Wita Stwosza 2
32 201 76 00
sekretariat@katowice.wios.gov.pl
Cel pomiarowy ochrona zdrowia ludzi

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
CO - Tlenek węgla NO - Tlenek azotu NO2 - Dwutlenek azotu NOX - Tlenki azotu
PM10 - Pył zawieszony PM10 SO2 - Dwutlenek siarki
Lokalne warunki dyspersji kanion uliczny Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 19.118997
Szerokość geograficzna N 50.817217
Typ obszaru miejski
Wysokość m n.p.m. 248 Rodzaj parametrów zanieczyszczenia