ŚLĄSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Ustroń, ul. Sanatoryjna

A
Nazwa stacji Ustroń, ul. Sanatoryjna Krótka nazwa stacji SL20US
Krajowy kod stacji SlUstronSana Międzynarodowy kod stacji PL0568A
Strefa śląska Klasyfikacja stacji tła
Adres Ustroń, 43-450, Sanatoryjna 7 Metoda pomiaru automatyczny
Właściciel Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach
Katowice, 40-036, Wita Stwosza 2
32 201 76 00
sekretariat@katowice.wios.gov.pl
Cel pomiarowy

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
NO - Tlenek azotu NO2 - Dwutlenek azotu NOX - Tlenki azotu O3 - Ozon
PM10 - Pył zawieszony PM10 SO2 - Dwutlenek siarki
Lokalne warunki dyspersji Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 18.82658333
Szerokość geograficzna N 49.71972222
Typ obszaru podmiejski
Wysokość m n.p.m. 403 Rodzaj parametrów wszystko