ŚLĄSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Czerwionka-Leszczyny, ul. Kopalniana

A
Nazwa stacji Czerwionka-Leszczyny, ul. Kopalniana Krótka nazwa stacji SL21CZ
Krajowy kod stacji SlCzerKopaln Międzynarodowy kod stacji brak
Strefa śląska Klasyfikacja stacji tła
Adres Czerwionka - Leszczyny, 44-230, Kopalniana Metoda pomiaru automatyczny
Właściciel Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach
Katowice, 40-036, Wita Stwosza 2
32 201 76 00
sekretariat@katowice.wios.gov.pl
Cel pomiarowy

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
BZN - Benzen
Lokalne warunki dyspersji wolnostojące budynki lub zwarta zabudowa jednostronna Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E
Szerokość geograficzna N
Typ obszaru miejski
Wysokość m n.p.m. 244 Rodzaj parametrów zanieczyszczenia