ŚLĄSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Lubliniec, ul. Ks. Szymały

A
Nazwa stacji Lubliniec, ul. Ks. Szymały Krótka nazwa stacji SL26LU
Krajowy kod stacji SlLublSzymal Międzynarodowy kod stacji
Strefa śląska Klasyfikacja stacji tła
Adres Lubliniec, 42-700, Ks. Płk. Jana Szymały 3 Metoda pomiaru automatyczny
Właściciel Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
Katowice, 40-036, Wita Stwosza 2
32 201 76 00
sekretariat@katowice.wios.gov.pl
Cel pomiarowy ochrona zdrowia ludzi

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
BZN - Benzen PM10 - Pył zawieszony PM10 SO2 - Dwutlenek siarki
Lokalne warunki dyspersji wolnostojące budynki lub zwarta zabudowa jednostronna Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 18.682065
Szerokość geograficzna N 50.675693
Typ obszaru
Wysokość m n.p.m. 259 Rodzaj parametrów zanieczyszczenia