ŚLĄSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Żywiec, ul. Kopernika

A
M
Nazwa stacji Żywiec, ul. Kopernika Krótka nazwa stacji SL23ZY
Krajowy kod stacji SlZywieKoper Międzynarodowy kod stacji PL0294A
Strefa śląska Klasyfikacja stacji tła
Adres Żywiec, 34-300, Kopernika 83a Metoda pomiaru automatyczny, manualny
Właściciel Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach
Katowice, 40-036, Wita Stwosza 2
32 201 76 00
sekretariat@katowice.wios.gov.pl
Cel pomiarowy zdrowie ludzkie

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
BZN - Benzen NO - Tlenek azotu NO2 - Dwutlenek azotu NOX - Tlenki azotu
PM10 - Pył zawieszony PM10 SO2 - Dwutlenek siarki
Pomiary mierzone metodą manualną
AS_PM10 - arsen w PM10 BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 CD_PM10 - kadm w PM10 NI_PM10 - nikiel w PM10
PB_PM10 - ołów w PM10 PM10 - Pył zawieszony PM10
Lokalne warunki dyspersji wolnostojące budynki lub zwarta zabudowa jednostronna Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 19.234446
Szerokość geograficzna N 49.671602
Typ obszaru miejski
Wysokość m n.p.m. 367 Rodzaj parametrów wszystko