ŚLĄSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Złoty Potok, Leśniczówka

A
M
Nazwa stacji Złoty Potok, Leśniczówka Krótka nazwa stacji SL03ZP
Krajowy kod stacji SlZlotPotLes Międzynarodowy kod stacji PL0243A
Strefa śląska Klasyfikacja stacji tła
Adres Złoty Potok, Leśniczówka Metoda pomiaru automatyczny, manualny
Właściciel Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach
Katowice, 40-036, Wita Stwosza 2
32 201 76 00
sekretariat@katowice.wios.gov.pl
Cel pomiarowy ochrona roślin

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
BZN - Benzen HG - Rtęć gazowa NO - Tlenek azotu NO2 - Dwutlenek azotu
NOX - Tlenki azotu O3 - Ozon PM10 - Pył zawieszony PM10 PM2.5 - Pył zawieszony PM2.5
SO2 - Dwutlenek siarki
Pomiary mierzone metodą manualną
CA2_PM25 - wapń w PM2.5 CL_PM25 - chlorki w PM2.5 EC_PM25 - węgiel elementarny (EC) w PM2.5 K_PM25 - potas w PM2.5
MG2_PM25 - magnez w PM2.5 NA_PM25 - sód w PM2.5 NH4_PM25 - amon w PM2.5 NO3_PM25 - azotany w PM2.5
OC_PM25 - węgiel organiczny (OC) w PM2.5 PM2.5 - Pył zawieszony PM2.5 SO42_PM25 - siarczany w PM2.5
Lokalne warunki dyspersji teren otwarty Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 19.458797
Szerokość geograficzna N 50.710889
Typ obszaru pozamiejski
Wysokość m n.p.m. 291 Rodzaj parametrów wszystko