ŚLĄSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Lubliniec, ul. Piaskowa

M
Nazwa stacji Lubliniec, ul. Piaskowa Krótka nazwa stacji SLA100
Krajowy kod stacji SlLublPiasko Międzynarodowy kod stacji PL0290A
Strefa Klasyfikacja stacji tła
Adres Lubliniec, Piaskowa Metoda pomiaru manualny
Właściciel
Cel pomiarowy
Data zamknięcia 31.12.2018

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą manualną
AS_PM10 - arsen w PM10 BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 CD_PM10 - kadm w PM10 NI_PM10 - nikiel w PM10
PB_PM10 - ołów w PM10 PM10 - Pył zawieszony PM10
Lokalne warunki dyspersji wolnostojące budynki lub zwarta zabudowa jednostronna Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 18.69622
Szerokość geograficzna N 50.658357
Typ obszaru
Wysokość m n.p.m. 258 Rodzaj parametrów zanieczyszczenia