ŚLĄSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Zawiercie, ul. M. Skłodowskiej-Curie

M
Nazwa stacji Zawiercie, ul. M. Skłodowskiej-Curie Krótka nazwa stacji SLA101
Krajowy kod stacji SlZawSkloCur Międzynarodowy kod stacji PL0293A
Strefa Klasyfikacja stacji tła
Adres Zawiercie, M. Skłodowskiej-Curie 16 Metoda pomiaru manualny
Właściciel
Cel pomiarowy
Data zamknięcia 31.12.2018

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą manualną
BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 PM10 - Pył zawieszony PM10
Lokalne warunki dyspersji wolnostojące budynki lub zwarta zabudowa jednostronna Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 19.43301
Szerokość geograficzna N 50.47954
Typ obszaru
Wysokość m n.p.m. 335 Rodzaj parametrów zanieczyszczenia