ŚLĄSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Knurów, ul. Jedności Narodowej

M
Nazwa stacji Knurów, ul. Jedności Narodowej Krótka nazwa stacji SLA103
Krajowy kod stacji SlKnurJedNar Międzynarodowy kod stacji PL0483A
Strefa Klasyfikacja stacji tła
Adres Knurów, Jedności Narodowej 5 Metoda pomiaru manualny
Właściciel
Cel pomiarowy

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą manualną
BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 PM10 - Pył zawieszony PM10
Lokalne warunki dyspersji wolnostojące budynki lub zwarta zabudowa jednostronna Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 18.655722
Szerokość geograficzna N 50.233167
Typ obszaru
Wysokość m n.p.m. 247 Rodzaj parametrów zanieczyszczenia