ŚLĄSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Godów, ul. Gliniki

M
Nazwa stacji Godów, ul. Gliniki Krótka nazwa stacji SLA104
Krajowy kod stacji SlGodGliniki Międzynarodowy kod stacji PL0527A
Strefa Klasyfikacja stacji tła
Adres Godów, Gliniki Metoda pomiaru manualny
Właściciel
Cel pomiarowy

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą manualną
AS_PM10 - arsen w PM10 BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 CA2_PM25 - wapń w PM2.5 CD_PM10 - kadm w PM10
CL_PM25 - chlorki w PM2.5 EC_PM25 - węgiel elementarny (EC) w PM2.5 K_PM25 - potas w PM2.5 MG2_PM25 - magnez w PM2.5
NA_PM25 - sód w PM2.5 NH4_PM25 - amon w PM2.5 NI_PM10 - nikiel w PM10 NO3_PM25 - azotany w PM2.5
OC_PM25 - węgiel organiczny (OC) w PM2.5 PB_PM10 - ołów w PM10 PM10 - Pył zawieszony PM10 PM2.5 - Pył zawieszony PM2.5
SO42_PM25 - siarczany w PM2.5
Lokalne warunki dyspersji wolnostojące budynki lub zwarta zabudowa jednostronna Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 18.471278
Szerokość geograficzna N 49.921875
Typ obszaru
Wysokość m n.p.m. 205 Rodzaj parametrów wszystko