ŚLĄSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Gliwice, ul. Mewy

A
M
Nazwa stacji Gliwice, ul. Mewy Krótka nazwa stacji SL04GL
Krajowy kod stacji SlGliwicMewy Międzynarodowy kod stacji PL0238A
Strefa Aglomeracja Górnośląska Klasyfikacja stacji tła
Adres Gliwice, 44-114, Mewy 34 Metoda pomiaru automatyczny, manualny
Właściciel Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach
Katowice, 40-036, Wita Stwosza 2
32 201 76 00
sekretariat@katowice.wios.gov.pl
Cel pomiarowy ochrona zdrowia ludzi

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
BZN - Benzen PM10 - Pył zawieszony PM10 SO2 - Dwutlenek siarki
Pomiary mierzone metodą manualną
PM2.5 - Pył zawieszony PM2.5
Lokalne warunki dyspersji wolnostojące budynki lub zwarta zabudowa jednostronna Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 18.655736
Szerokość geograficzna N 50.279481
Typ obszaru miejski
Wysokość m n.p.m. 236 Rodzaj parametrów wszystko