ŚLĄSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Tarnowskie Góry, ul. Litewska

M
Nazwa stacji Tarnowskie Góry, ul. Litewska Krótka nazwa stacji SLA107
Krajowy kod stacji SlTarnoLitew Międzynarodowy kod stacji PL0530A
Strefa Klasyfikacja stacji tła
Adres Tarnowskie Góry, Litewska Metoda pomiaru manualny
Właściciel
Cel pomiarowy

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą manualną
AS_PM10 - arsen w PM10 BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 CD_PM10 - kadm w PM10 NI_PM10 - nikiel w PM10
PB_PM10 - ołów w PM10 PM10 - Pył zawieszony PM10 PM2.5 - Pył zawieszony PM2.5
Lokalne warunki dyspersji wolnostojące budynki lub zwarta zabudowa jednostronna Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 18.829639
Szerokość geograficzna N 50.444736
Typ obszaru
Wysokość m n.p.m. 323 Rodzaj parametrów zanieczyszczenia