ŚLĄSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Zabrze, ul. M. Curie-Skłodowskiej

A
M
Nazwa stacji Zabrze, ul. M. Curie-Skłodowskiej Krótka nazwa stacji SL05ZA
Krajowy kod stacji SlZabSkloCur Międzynarodowy kod stacji PL0242A
Strefa Aglomeracja Górnośląska Klasyfikacja stacji tła
Adres Zabrze, 41-819, M. Curie-Skłodowskiej 34 Metoda pomiaru automatyczny, manualny
Właściciel Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach
Katowice, 40-036, Wita Stwosza 2
32 201 76 00
sekretariat@katowice.wios.gov.pl
Cel pomiarowy ochrona zdrowia ludzi

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
CO - Tlenek węgla NO - Tlenek azotu NO2 - Dwutlenek azotu NOX - Tlenki azotu
O3 - Ozon PM10 - Pył zawieszony PM10 SO2 - Dwutlenek siarki
Pomiary mierzone metodą manualną
BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 PM10 - Pył zawieszony PM10
Lokalne warunki dyspersji wolnostojące budynki lub zwarta zabudowa jednostronna Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 18.772375
Szerokość geograficzna N 50.3165
Typ obszaru miejski
Wysokość m n.p.m. 255 Rodzaj parametrów wszystko