ŚLĄSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Bytom, ul. Modrzewskiego 5

A
Nazwa stacji Bytom, ul. Modrzewskiego 5 Krótka nazwa stacji SL06BY
Krajowy kod stacji SlBytomByto_modrz Międzynarodowy kod stacji
Strefa Klasyfikacja stacji tła
Adres Bytom, Modrzewskiego 5 Metoda pomiaru automatyczny
Właściciel
Cel pomiarowy
Data zamknięcia 31.12.2010

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
CO - Tlenek węgla NO - Tlenek azotu NO2 - Dwutlenek azotu NOX - Tlenki azotu
PM10 - Pył zawieszony PM10 SO2 - Dwutlenek siarki
Pomiary meteorologiczne
RAD - Promieniowanie globalne WD - Kierunek wiatru WS - Prędkość wiatru TEMP - Temperatura
HUMID - Wilgotność względna
Lokalne warunki dyspersji Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna
Szerokość geograficzna N
Typ obszaru
Wysokość m n.p.m. 100 Rodzaj parametrów