ŚLĄSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Chorzów, A4 - węzeł Batory

A
Nazwa stacji Chorzów, A4 - węzeł Batory Krótka nazwa stacji SL08CH
Krajowy kod stacji SlChorzChor_bator Międzynarodowy kod stacji
Strefa Klasyfikacja stacji komunikacyjna
Adres Chorzów, A4 - węzeł Batory Metoda pomiaru automatyczny
Właściciel
Cel pomiarowy
Data zamknięcia 08.12.2010

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
CO - Tlenek węgla NO - Tlenek azotu NO2 - Dwutlenek azotu NOX - Tlenki azotu
PM10 - Pył zawieszony PM10 SO2 - Dwutlenek siarki
Pomiary mierzone metodą pasywną
BZN - Benzen
Pomiary meteorologiczne
PRESS - Ciśnienie atmosferyczne RAD - Promieniowanie globalne WD - Kierunek wiatru WS - Prędkość wiatru
TEMP - Temperatura HUMID - Wilgotność względna
Lokalne warunki dyspersji Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna
Szerokość geograficzna N
Typ obszaru
Wysokość m n.p.m. 100 Rodzaj parametrów